คำถามที่พบบ่อย
ถาม  : 
ตอบ  : 
วิธีการจองตั๋วเครื่องบินให้ได้ราคาถูก ?
นักวิเคราะห์ของ Skyscanner กล่าวว่า โดยทั่วไปช่วงเวลาที่ราคาตั๋วเครื่องบินในเมืองไทยถูกที่สุดนั้นอยู่ที่ 17 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบินในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าความเคลื่อนไหวของราคาตั๋วเครื่องบินขึ้นอยู่กับประเภทของสายการบิน ระยะทาง และจุดหมายปลายทาง
 
ถาม  : 
ตอบ  : 
ทำ Passpost ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
หนังสือเดินทางธรรมดาใช่แค่บัตรประชาชนครับ หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการกงศุล
 
ถาม  : 
ตอบ  : 
Schenden Visa ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง ?
เขตเชงเก็นประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้ง 26 ประเทศนี้มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ “ประเทศเชงเก็น” ทั้ง 26 ประเทศ ได้แก่
      1.ออสเตรีย 2.เบลเยี่ยม 3.สโลวัก 4.เดนมาร์ก 5.เอสโตเนีย   6.ฟินแลนด์
      7.ฝรั่งเศส 8.เยอรมนี 9.กรีซ 10.ฮังการี 11.อิตาลี 12.ลัตเวีย
      13.ลิธัวเนีย 14.ลักเซมเบิร์ก   15.มอลตา   16.สวีเดน 17.โปแลนด์   18.โปรตุเกส
      19. สาธารณรัฐเชก   20.สโลวีเนีย 21.สเปน 22.เนเธอร์แลนด    
 
ถาม  : 
ตอบ  : 
เที่ยวทะเลฝั่งอันด